Giriş Gazlaştırıcı

Giriş Gazlaştırıcı

Giriş Gazlaştırıcı

Çok çeşitli yakıtları gazlaştırmak mümkündür. Gazlaştırılacak en uygun yakıtlar, yüksek kaliteli EcoChar çıkışıyla birlikte yüksek sentez gazı çıkışına sahiptir:

  • Kümes hayvanı altlığı/gübresi (Hindi gübresi, piliçlerden/yumurtalardan elde edilen tavuk altlığı)
  • Sığır/Domuz gübresi
  • Diğer (Biyosolitler)

Diğer yakıtlar şunlardır:

  • Atıktan Türetilmiş Yakıt (RDF)
  • rendelenmiş çöp
  • Damıtıcı Tahıl
  • mısır ocak
  • Kömür atığı


Gazlaştırıcının girişi, nem içeriği maksimum 20-30% olan bir yakıttır. Yakıt/giriş daha yüksek bir nem içeriğine sahipse, bir ön kurutma adımı gerçekleştirilmelidir. Bu ön kurutma adımının gazlaştırma çözümümüze dahil edilmesini istiyorum.

Örnek video

Örnek videolar

Örnek videolar

için çözümlerimiz
Giriş Gazlaştırıcı

Veri bulunamadı