VERGASIFIER INSTALLATIE IN MIDDEN-OOSTEN

VERGASIFIER INSTALLATIE IN MIDDEN-OOSTEN

Voor een gerespecteerde klant in het Midden-Oosten heeft Mavitec Environmental vier vergassers geïnstalleerd: een slimme en duurzame oplossing voor mestproblemen en een antwoord op de groeiende behoefte aan bodemvruchtbaarheid. Na de eerste opstart draaien de vergassers 24/7 en produceren ze 50 ton EcoChar per dag.

Een grote voedselproducent die volledig verticaal geïntegreerd is van vee tot supermarkt, heeft Mavitec Environmental gekozen om zijn mestprobleem en bodemvruchtbaarheidsprobleem op te lossen. De klant mocht geen fossiel water meer gebruiken voor bodemirrigatie om zijn vee te voeren. Omdat de woestijn wordt geconfronteerd met twee grote problemen - droge grond en schaarste aan fossiele wateren - is het zogenaamde centrum draait irrigatievelden, ronde cirkels van vruchtbare grond om graan en andere gewassen te verbouwen om zijn vee te voeden, werden door de overheid verboden. Om deze gronden vruchtbaar te maken werden de mest van zijn vee en water gebruikt. De combinatie van droge grond en trage watervoorziening leidt tot waterschaarste, waardoor het gebruik van water door de overheid niet meer mocht. Het resultaat: een mestoverschot en veevoer moest geïmporteerd worden uit andere landen.

Mavitec ontwikkelde een innovatieve technologie die verschillende soorten mest omzet in groene energie en EcoChar, een waardevol bijproduct van het vergassingsproces. Vergassing zorgt voor een kleinere ecologische ecologische voetafdruk en zal een van de antwoorden zijn op toekomstige energiebehoeften. Vergassing is een nieuwe manier om mestvraagstukken op te lossen en biedt voordelen als volumereductie, productie van duurzame energie en reductie van CO2. De geproduceerde warmte kan worden gebruikt als energie of hete lucht en het waardevolle bijproduct EcoChar is een geweldig product dat kan worden gebruikt als bodemverbeteraar. Het bevat nog steeds de minerale as en vaste koolstof die grote milieuvoordelen en economische waarde bieden. EcoChar bestaat uit 45% Carbon en het mineraalgehalte is hoog in P-, K-, Ca- en Mg-waarden. Bovendien is EcoChar droog, vrij van ziekteverwekkers en kan meer water vasthouden dan zijn eigen gewicht. Het verbetert de bodemvruchtbaarheid, verlaagt de benodigde hoeveelheid voedingsstoffen en verkleint uw ecologische voetafdruk.

Kringlooplandbouw
Vier vergassers kunnen meer dan 400 ton kippenmest per dag omzetten en de dagelijkse productie van EcoChar is 50 ton.
Door EcoChar toe te passen in woestijngrond wordt het water vastgehouden en blijft de grond vruchtbaar. Het maakt duurzame landbouw mogelijk en tegelijkertijd wordt het mestprobleem opgelost.

De complete installatie is ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd door Mavitec Environmental en bestaat uit vier vergassers en twee drogers.

Deel

Meer updates

Lees meer nieuws

Vergassing mestprobleem oplossing
29-04-2024
Nieuws

Het mestprobleem oplossen en tegelijkertijd het milieu verbeteren

Een recent artikel op ZakeNN.nl beschrijft het innovatieve proces van Mavitec Environmental om dierlijke mest om te zetten in duurzame energie en EcoChar, dat...
6-01-2023
Tentoonstellingen

Mavitec Milieu-evenementen 2023

Evenementen bieden mensen (bedrijven) de kans om samen te komen en iets nieuws en spannends te beleven. Mavitec Environmental biedt totaaloplossingen...
Vergassing Ecochar
27-07-2022
Nieuws

EcoChar: economische en duurzame bodemverbeteraar

CO2 verminderen? Vergassing is een duurzame oplossing om mest en andere biovaste stoffen om te zetten in duurzame energie en EcoChar, het eindproduct...