publicaties

publicaties

Soort

Biomassa omzetten in duurzame energie

Het omzetten van biomassa in duurzame energie en het creëren van extra inkomstenstromen. RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) schreef er een interessant artikel over in de Biobased Energy Guide. Mavitec ontwikkelde een innovatieve technologie die verschillende soorten mest omzet in groene energie en hoogwaardige EcoChar, een waardevol bijproduct van het vergassingsproces. Vergassing zorgt voor een kleinere ecologische ecologische voetafdruk en zal een van de...

Mavitec presenteert nieuwe manier om mestproblemen op te lossen

Interessant artikel in het januari – maart nummer van Livestock & Poultry ME over de vergassingsoplossingen van Mavitec. Wil meer weten? Neem dan contact met ons op: info@mavitec.com.

VERMINDER CO2, RED DE PLANEET

Mooi artikel in het november-decembernummer van Bio Energy Insight over de nieuwe manier van Mavitec om mestproblemen op te lossen. Bioenergy_Insight_novdec_spread28-29 Geïnteresseerd in ons vergassingssysteem? Neem dan contact met ons op: info@mavitec.com.

ESPP NIEUWS 'MAVITEC ECOCHAR UIT MEST EN ANDERE BIOLOGISCHE MATERIALEN'

Mooi artikel in de laatste nieuwsbrief van ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform). “Mavitec Environmental (onderdeel van Mavitec BV, toonaangevend in de destructie-industrie), heeft een innovatief vergassingssysteem ontwikkeld dat mest omzet in hernieuwbare energie en EcoChar, dat kan worden gebruikt als meststof of als strooisel voor dieren. Mavitec geeft aan dat het proces zorgt voor een volumereductie tot 85% en dat een input van 2,3 ton/uur...

ONDERZOEK 'PERSPECTIEVEN VAN ECOCHAR' RESULTATEN NU BESCHIKBAAR!

Voorjaar 2018 heeft Wageningen Research een desk study uitgevoerd naar het mogelijke gebruik en de regelgeving in Europa van EcoChar, geïnitieerd en gefinancierd door Mavitec. De veelbelovende resultaten zijn nu beschikbaar op de website van Wageningen University. Mavitec biedt een nieuwe manier om mestproblemen op te lossen door een vergassingssysteem te produceren dat mest omzet in groene energie en EcoChar. Vergassing biedt heel wat voordelen: volumevermindering...

MAVITEC LOOPT AFVALPROBLEMEN WERELDWIJD OP

Interessant interview met Maco van Heumen van Mavitec (algemeen directeur) over de ontwikkelingen van ons innovatieve vergassingssysteem en hoogwaardige EcoChar. Met dank aan NHN en Investa, expertisecentrum voor biomassa- en vergassingstechnologie. Interview Maco van Heumen over EcoChar – NHN – juni 2018 Lees hier de Engelse versie: Maco van Heumen over Vergassing en EcoChar

BIOCHAR IN DE PLUIMVEEHOUDERIJ; OP VEEL MANIEREN WINSTGEVEND

Interessant artikel van David Yarrow op terra-char.com over de verschillende mogelijkheden om Biochar in de pluimveehouderij te gebruiken en ruw afval – zoals mest, strooisel en organisch afval – om te zetten in stabiele koolstofrijke biochar. De Vergasser van Mavitec Environmental is een economische, ecologische en ergonomische manier van omgaan met mestoverschotten met als resultaat hoogwaardige Biochar, genaamd EcoChar. Klik hier voor het artikel

MESTBEHEERPRAKTIJKEN LANDTOEPASSING VERSUS VERGASIFICATIE

Elsevier en Biomass & Bioenergy publiceerden een artikel over de levenscyclusanalyse van broeikasgasemissies van mestbeheerpraktijken: Landtoepassing versus Vergassing. Uit het onderzoek blijkt dat door de milieueffecten van syngas en biochar, vergassing van mest veel meer kans biedt om schadelijke emissies te verminderen dan landtoepassing! Artikel Biomassa en Bio-energie_Landtoepassing versus vergassing