Verminder Co2, red de planeet

Verminder Co2, red de planeet

Mooi artikel in het november/decembernummer van Bio Energy Insight over de nieuwe manier van Mavitec om mestproblematiek op te lossen.
Interesse in ons vergassingssysteem? Neem dan contact met ons op: info@mavitec.com.

Verminder CO2 Save the Planet – BioEnergyInsight nov/dec 2018

Deel

Meer updates

Lees meer nieuws

Vergassing mestprobleem oplossing
29-04-2024
Nieuws

Het mestprobleem oplossen en tegelijkertijd het milieu verbeteren

Een recent artikel op ZakeNN.nl beschrijft het innovatieve proces van Mavitec Environmental om dierlijke mest om te zetten in duurzame energie en EcoChar, dat...
6-01-2023
Tentoonstellingen

Mavitec Milieu-evenementen 2023

Evenementen bieden mensen (bedrijven) de kans om samen te komen en iets nieuws en spannends te beleven. Mavitec Environmental biedt totaaloplossingen...
Vergassing Ecochar
27-07-2022
Nieuws

EcoChar: economische en duurzame bodemverbeteraar

CO2 verminderen? Vergassing is een duurzame oplossing om mest en andere biovaste stoffen om te zetten in duurzame energie en EcoChar, het eindproduct...